สว่านเจาะประตูลูกบิด META No. ML3-1 (888)

รหัสสินค้า              บรรจุลังละ/กล่องละ             ราคา

190890                                ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด                   ชุดละ 100.-

สว่านเจาะประตูลูกบิด ประกอบด้วย

  • HOLESAW 2-1/8″ (54 mm.)
  • WOODBIT 7/8″ (22 mm.)
  • HOLESAWMANDREL