สว่านเจาะประตูลูกบิด 5 ตัวชุด META No. MS123

รหัสสินค้า              บรรจุลังละ/กล่องละ             ราคา

190860                                ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด                   ชุดละ 120.-

สว่านเจะประตูลูกบิด 5 ตัวชุด ประกอบด้วย

  • โฮลซอ ขนาด 22 mm.
  • โฮลซอ ขนาด 25 mm.
  • โฮลซอ ขนาด 35 mm.
  • โฮลซอ ขนาด 54 mm.
  • พร้อมดอกสว่าน