สว่านเจาะประตูลูกบิด 4 ฟัน H.V META No. ML2-1 (111)

รหัสสินค้า              บรรจุลังละ/กล่องละ             ราคา

190880                                ลังละ 60 ชุด/กล่องละ 10 ชุด                   ชุดละ 180.-

สว่านเจาะประตูลูกบิด 4 ฟัน ประกอบด้วย

  • LOCKHOLECUTTER 2 – 1/8 ” (55 mm.)
  • POWERAUGERBIT 7/8″ (22mm.)
  • ALLENKEY 5/32″ (4 mm.)