สว่านเจาะบานพับลูกถ้วย META

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุกล่องละ/กล่องละ     ราคา

192110                   35 mm.            กล่องละ 100 อัน/กล่องละ 10 อัน           อันละ 120.-