สว่านเจาะคอนกรีต META รุ่นเดนมาร์ค

รหัสสินค้า         ขนาด        บรรจุกล่องละ             ราคา

193820                          1/8″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 290.-

193830                        5/32″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 290.-

193840                        3/16″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 300.-

193850                        7/32″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 310.-

193860                          1/4″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 320.-

193870                        9/32″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 350.-

193880                        5/16″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 370.-

193890                          3/8″ x 4″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 420.-

193900                          1/4″ x 6″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 440.-

193910                        5/16″ x 6″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 500.-

193920                          3/8″ x 6″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 550.-

193930                        7/16″ x 6″                 กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 600.-

193940                          1/2″ x 6″                 กล่องละ 0.5 โหล               โหลละ 680.-

193950                        9/16″ x 6″                 กล่องละ 0.5 โหล               โหลละ 880.-

193960                          5/8″ x 6″                 กล่องละ 0.5 โหล               โหลละ 1,000.-

193970                       11/16″ x 6″                 กล่องละ 0.5 โหล                โหลละ 1,150.-

193980                          3/4″ x 6″                 กล่องละ 0.25 โหล             โหลละ 1,250.-

193990                          7/8″ x 6″                 กล่องละ 0.25 โหล              โหลละ 1,600.-

194000                              1″ x 6″                 กล่องละ 0.25 โหล              โหลละ 2,200.-