สว่านเจาะคอนกรีต META รุ่นกระแทก(โรตารี่)

รหัสสินค้า         ขนาด             บรรจุกล่องละ             ราคา

194610                5.0 x 50/110mm.                กล่องละ 12 อัน                   อันละ 30.-

194620                5.0 x 100/160mm.             กล่องละ 12 อัน                   อันละ 35.-

194630                5.5 x 50/110mm.                กล่องละ 12 อัน                   อันละ 30.-

194640                5.5 x 100/160mm.              กล่องละ 12 อัน                   อันละ 35.-

194650                6.0 x 50/110mm.                กล่องละ 12 อัน                   อันละ 35.-

194660                6.0 x 100/160mm.             กล่องละ 12 อัน                   อันละ 35.-

194670                6.5 x 50/110mm.                กล่องละ 12 อัน                   อันละ 35.-

194680                6.5 x 100/160mm.             กล่องละ 12 อัน                   อันละ 40.-

194690               7.0 x 50/110mm.                กล่องละ 12 อัน                   อันละ 35.-

194700               7.0 x 100/160mm.             กล่องละ 12 อัน                   อันละ 40.-

194710                8.0 x 50/110mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 35.-

194720                8.0 x 100/160mm.            กล่องละ 12 อัน                   อันละ 40.-

194730                8.0 x 200/260mm.            กล่องละ 12 อัน                  อันละ 55.-

194735                9.0 x 100/160mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 40.-

194736               10.0 x 50/110mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 40.-

194740               10.0 x 100/160mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 40.-

194750               10.0 x 150/210mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 60.-

194760               10.0 x 200/260mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 70.-

194770               11.0 x 100/160mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 55.-

194780               12.0 x 100/160mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 45.-

194790               12.0 x 200/260mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 75.-

194800               12.0 x 250/300mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 80.-

194810               13.0 x 100/160mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 55.-

194820               13.0 x 200/260mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 75.-

194830               13.0 x 250/300mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 90.-

194840               14.0 x 150/210mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 70.-

194850               15.0 x 180/230mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 80.-

194851               15.0 x 200/260mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 80.-

194860               16.0 x 150/210mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 85.-

194861               16.0 x 200/260mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 90.-

194870               16.0 x 250/300mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 110.-

194880               16.0 x 410/460mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 130.-

194890               17.0 x 150/210mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 90.-

194900               18.0 x 150/210mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 95.-

194910               19.0 x 150/210mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 105.-

194920               19.0 x 250/300mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 125.-

194930               19.0 x 410/460mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 130.-

194940               20.0 x 150/210mm.               กล่องละ 12 อัน                   อันละ 125.-

194950             20.0 x 200/260mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 155.-

194960             20.0 x 410/460mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 165.-

194970             22.0 x 200/260mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 190.-

194980             25.0 x 200/260mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 210.-

194990             25.0 x 250/300mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 230.-

195000             25.0 x 410/460mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 240.-

195010             26.0 x 200/260mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 240.-

195020             26.0 x 250/300mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 250.-

195030             26.0 x 410/460mm.             กล่องละ 12 อัน                 อันละ 280.-