สว่านมือหมุน STAR

รหัสสินค้า         ขนาด        บรรจุลังละ             ราคา

191900                                1/4″                 ลังละ 24 อัน                   อันละ 150.-

191910                               5/16″                 ลังละ 24 อัน                   อันละ 130.-

191911                                3/8″                  ลังละ 24 อัน                   อันละ 180.-