สว่านมือพระ META

รหัสสินค้า         ขนาด        บรรจุลังละ             ราคา

199600                                1/4″                 ลังละ 10 โหล                   โหลละ 250.-

199610                               5/16″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 260.-

199620                               3/8″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 270.-

199630                               1/2″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 330.-

199640                               5/8″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 380.-

199650                               3/4″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 420.-

199660                               7/8″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 460.-

199670                                    1″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 500.-

199680                            1.1/4″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 660.-

199690                            1.3/8″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 700.-

199700                            1.1/2″                ลังละ 10 โหล                   โหลละ 780.-