สปริงเกอร์ 3 ขา มีลูกล้อ BAISAGAY No.P333A+P316

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

191775                     ลังละ 24 อัน/กล่องละ 1 อัน                อันละ 240.-