สปริงเกอร์ 3 ขา ปรับเอียงได้ BAISAGAY No.P-4020

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

191773                      ลังละ 24 อัน/กล่องละ 1 อัน              อันละ 175.-