สปริงเกอร์ขาเสียบปรับได้ 360 องศา BAISAGAY No.307-1

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

191771                      ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน               อันละ 60.-