สปริงสำหรับกรรไกรตัดกิ่งไม้ META No.S-101

รหัสสินค้า           บรรจุถุงละ     ราคา

191261                                  ถุงละ 100 อัน              อันละ 7.50.-