สกรูหลังคาปลายสว่าน HORSE SHOE

รหัสสินค้า     ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

620110            # 10 x 5/8″        ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 500 ตัว         กล่องละ 350.-

620111            # 10 x 1″              ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 500 ตัว         กล่องละ 350.-

620112            # 10 x 1.1/4″      ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 500 ตัว         กล่องละ 400.-

620113            # 10 x 1.1/2        ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 500 ตัว         กล่องละ 400.-

620114            # 10 x 2″             ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 250 ตัว         กล่องละ 300.-

620115            # 12 x 3/4″         ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 250 ตัว         กล่องละ 200.-

620116            # 12 x 1″              ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 250 ตัว         กล่องละ 300.-

620117            # 12 x 1.1/2″       ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 250 ตัว         กล่องละ 300.-

620118            # 12 x 1.3/4″     ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 250 ตัว         กล่องละ 350.-

620119            # 12 x 2″            ลังละ 8 กล่อง/กล่องละ 250 ตัว         กล่องละ 400.-