ล้อวัดความยาว META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ   ราคา

172140                      4″             ลังละ 9 อัน                 อันละ 750.-

172150                      6″             ลังละ 6 อัน                  อันละ 800.-

172160                      8″             ลังละ 6 อัน                 อันละ 950.-