ลูกบล็อคเยอรมันแบบคอยาว 6 เหลี่ยม META

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ         ราคา

171087                     8 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171088                     9 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171090                    10 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171100                    11 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171110                    12 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171120                    13 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171130                    14 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171140                    15 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171150                    16 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 90.-

171160                    17 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 100.-

171170                    18 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 120.-

171180                    19 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 120.-

171190                    20 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 120.-

171200                    21 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 120.-

171210                    22 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 120.-

171220                    23 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 130.-

171230                    24 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 130.-