ลูกบล็อคหัวเทียนชุบโครเมี่ยม 6เหลี่ยม META

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ         ราคา

070320         5/8×1/2″(16 mm)          กล่องละ 6 ลูก             ลูกละ 80.-

070310          13/16″(21 mm)              กล่องละ 6 ลูก             ลูกละ 100.-