ลูกบล็อคหัวเทียนชุบโครเมี่ยม 6 เหลี่ยม STAR

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ         ราคา

070300         5/8×1/2″(16 mm)          กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 22.-

070290          13/16″(21 mm)              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 25.-