ลูกบล็อคลมชุบดำ 6 เหลี่ยม MACOH ใช้กับเครื่องบล็อคลม

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ         ราคา

170150                     10 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

170160                     11 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

170170                     12 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

170180                     13 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

170190                     14 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

170200                     15 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

170210                     16 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

170220                     17 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 50.-

170230                     18 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 58.-

170250                     20 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 58.-

170260                     21 mm.              กล่องละ 5 ลูก               ลูกละ 60.-

170270                     22 mm.              กล่องละ 5 ลูก               ลูกละ 60.-

170280                     23 mm.              กล่องละ 5 ลูก              ลูกละ 65.-

170290                     24 mm.              กล่องละ 5 ลูก              ลูกละ 65.-

170300                     26 mm.              กล่องละ 5 ลูก              ลูกละ 70.-

170310                     27 mm.              กล่องละ 5 ลูก               ลูกละ 70.-

170320                     30 mm.              กล่องละ 5 ลูก               ลูกละ 75.-

170330                     32 mm.              กล่องละ 5 ลูก              ลูกละ 75.-