ลูกบล็อคชุปโครเมี่ยม 6,12 เหลี่ยม STAR

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ         ราคา

171320                     8 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 20.-

171330                     9 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 20.-

171340                    10 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 20.-

171350                    11 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 20.-

171360                    12 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 20.-

171370                    13 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 20.-

171380                    14 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 22.-

171390                    15 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 22.-

171400                    16 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 22.-

171410                    17 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 32.-

171420                   18 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 32.-

171430                    19 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 32.-

171440                    20 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 32.-

171450                    21 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 32.-

171460                    22 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 34.-

171470                    23 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171480                    24 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171490                    25 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171500                    26 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171510                    27 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 50.-

171520                   28 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 52.-

171530                    29 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 52.-

171540                    30 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 52.-

171550                    32 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 60.-