ลูกบล็อคขอบน้ำเงินชุบโครเมี่ยม 6,12 เหลี่ยม MACOH

รหัสสินค้า   ขนาด        กล่องละ         ราคา

171830                     8 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171840                     9 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171850                    10 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171860                    11 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171870                    12 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171880                    13 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171890                    14 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171900                    15 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171910                    16 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 45.-

171920                    17 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 50.-

171930                    18 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 58.-

171940                    19 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 58.-

171950                    20 mm.              กล่องละ 10 ลูก             ลูกละ 58.-

171960                    21 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 60.-

171970                    22 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 60.-

171980                    23 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 65.-

171990                    24 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 65.-

171991                    25 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 65.-

171992                    26 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 70.-

172000                    27 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 70.-

172010                    28 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 70.-

172020                    29 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 75.-

172030                    30 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 75.-

172050                    32 mm.              กล่องละ 5 ลูก             ลูกละ 75.-