ระดับน้ำ ไม่มีแม่เหล็ก (รุ่น 92 B) META

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ  ราคา

160259                     12″             ลังละ 60 อัน             อันละ 60.

160263                     15″            ลังละ 60 อัน              อันละ 75.-

160264                     18″           ลังละ 60 อัน              อันละ 85.-

160260                    24″           ลังละ 60 อัน              อันละ 115.-

160261                    36″            ลังละ 24 อัน             อันละ 170.-

160262                    48″           ลังละ 24 อัน             อันละ 230.-

160265                    60″           ลังละ 24 อัน             อันละ 280.-

160266                    80″           ลังละ 12 อัน             อันละ 380.-