ระดับน้ำ รุ่นงานหนัก ไม่มีแม่เหล็ก META No.J

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ  ราคา

160280                      24″          ลังละ 5 อัน                อันละ 200.-