ระดับน้ำ มีแม่เหล็ก รุ่น 92 BM META

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ  ราคา

160247                      12″           ลังละ 60 อัน            อันละ 75.-

160248                      15″           ลังละ 60 อัน            อันละ 90.-

160249                      18″           ลังละ 60 อัน            อันละ 105.-

160250                      24″          ลังละ 60 อัน            อันละ 135.-

160251                      36″           ลังละ 24 อัน           อันละ 210.-

160252                     48″           ลังละ 24 อัน           อันละ 280.-

160253                     60″           ลังละ 24 อัน           อันละ 330.-

160254                    80″            ลังละ 12 อัน           อันละ 440.-