ระดับน้ำไฟเบอร์ มีแม่เหล็ก KANZAWA

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ  ราคา

160170                       9″            ลังละ 8 โหล             โหลละ 700.-