ระดับน้ำเหล็กอัลลอย มีแม่เหล็ก ปรอทเดี่ยว META No.YL-10

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ  ราคา

160370                     9″              ลังละ 6 โหล             โหลละ 1,000.-