ระดับน้ำอลูมิเนียม รุ่นปรับองศาได้ META No.92-AD

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ  ราคา

600015                       24″        ลังละ 60 อัน            อันละ 125.-