ระดับน้ำอลูมิเนียม มีแม่เหล็ก ปรอทเดี่ยว META No.YL-12

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ  ราคา

160380                     9″              ลังละ 6 โหล             โหลละ 1,200.-