ระดับน้ำอลูมิเนียม มีแม่เหล็ก ปรอทเดี่ยว META No.M-99

รหัสสินค้า  ขนาด  บรรจุลังละ  ราคา

160150                     9″              ลังละ 8 โหล             โหลละ 1,100.-