มีดตัดกระเบื้อง KITTI No.K-1

รหัสสินค้า          บรรจุลังละ/กล่องละ             ราคา

150510                               ลังละ 10 โหล / กล่องละ 6 อัน              โหลละ 450.-