มีดตัดกระจกแบบใช้น้ำมัน META รุ่นด้ามเหล็ก No.TC-90

รหัสสินค้า          บรรจุลังละ/กล่องละ             ราคา

600076                               ลังละ 10 โหล / กล่องละ 6 อัน              โหลละ 920.-