มีดตัดกระจกด้ามไม้ STAR

รหัสสินค้า     ขนาด      บรรจุลังละ/กล่องละ             ราคา

152061                 เบอร์ 1              ลังละ 10 โหล / กล่องละ 6 อัน              โหลละ 650.-

152062                เบอร์ 2              ลังละ 10 โหล / กล่องละ 6 อัน              โหลละ 670.-

152063                เบอร์ 3              ลังละ 10 โหล / กล่องละ 6 อัน              โหลละ 700.-