มีดกลึงซุปเปอร์ไฮสปีด K-17 META แบบเหลี่ยม

รหัสสินค้า   ขนาด     บรรจุกล่องละ     ราคา

151010                    3/16×8″          กล่องละ 1 โหล                      โหลละ 350.-

151020                    1/4×8″            กล่องละ 1 โหล                      โหลละ 450.-

151030                    5/16×8″          กล่องละ 1 โหล                       โหลละ 600.-

151040                    3/8×8″           กล่องละ 1 โหล                        โหลละ 950.-

151050                     1/2×8″           กล่องละ 1/2 โหล                   โหลละ 1,300.-

151060                   5/8×8″             กล่องละ 4 อัน                           โหลละ 1,950.-

151070                   3/4×8″            กล่องละ 2 อัน                            โหลละ 2,700.-

151080                    1″x8″               กล่องละ 1 อัน                             โหลละ 4,600.-