มีดกลึงซุปเปอร์ไฮสปีด K-17 META แบบกลม (มิล)

รหัสสินค้า  ขนาด         บรรจุกล่องละ    ราคา

150250                 3.0 mm.x8″          กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 450.-

150260                 3.5 mm.x8″          กล่องละ 1 โหล                    โหลละ 450.-

150270                 4.0 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                     โหลละ 465.-

150280                 5.0 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                      โหลละ 485.-

150290                 5.5 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                       โหลละ 525.-

150300                6.0 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                       โหลละ 550.-

150310                 6.5 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                       โหลละ 600.-

150320                7.0 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                        โหลละ 650.-

150330                7.5 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                         โหลละ 700.-

150340               8.0 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                          โหลละ 750.-

150350               8.5 mm.x8″          กล่องละ 1 โหล                          โหลละ 810.-

150360               9.0 mm.x8″         กล่องละ 1 โหล                            โหลละ 870.-

150370               10.0 mm.x8″      กล่องละ 1 โหล                            โหลละ 1,000.-

150380               11.0 mm.x8″       กล่องละ 1/2 โหล                       โหลละ 1,180.-

150390               12.0 mm.x8″       กล่องละ 1/2 โหล                       โหลละ 1,450.-

150400               13.0 mm.x8″      กล่องละ 1/2 โหล                        โหลละ 1,650.-

150410               14.0 mm.x8″      กล่องละ 1/2 โหล                          โหลละ 1,900.-

150420               16.0 mm.x8″      กล่องละ 2 อัน                                 โหลละ 2,550.-

150421               17.0 mm.x8″       กล่องละ 2 อัน                                 โหลละ 2,550.-

150430               20.0 mm.x8″      กล่องละ 2 อัน                                 โหลละ 3,100.-