มีดกลึงซุปเปอร์ไฮสปีด K-17 META แบบกลม

รหัสสินค้า  ขนาด     บรรจุกล่องละ   ราคา

151170                    1/8×8″           กล่องละ 1 โหล                   โหลละ 200.-

151180                    3/16×8″        กล่องละ 1 โหล                    โหลละ 250.-

151190                    1/4×8″          กล่องละ 1 โหล                     โหลละ 350.-

151200                   5/16×8″        กล่องละ 1 โหล                     โหลละ 500.-

151210                    3/8×8″          กล่องละ 1 โหล                      โหลละ 650.-

151220                    1/2×8″          กล่องละ 1/2 โหล                 โหลละ 1,100.-

151230                    5/8×8″          กล่องละ 4 อัน                        โหลละ 1,950.-

151240                    3/4×8″         กล่องละ 2 อัน                         โหลละ 2,800.-

151250                     1″x8″            กล่องละ 1 อัน                          โหลละ 3,800.-