มีดกลึงซุปเปอร์ไฮสปีด K-17 META แบบแบน

รหัสสินค้า  ขนาด        บรรจุกล่องละ    ราคา

151090                  1/8×1/2×8″       กล่องละ 1 โหล                     โหลละ 500.-

151100                  1/8×5/8×8″       กล่องละ 1 โหล                     โหลละ 600.-

151110                   3/16×1/2×8″   กล่องละ 1 โหล                       โหลละ 670.-

151120                  1/4×3/8×8″      กล่องละ 1 โหล                       โหลละ 700.-

151130                  1/4×1/2×8″      กล่องละ 1 โหล                        โหลละ 850.-

151140                  1/4×5/8×8″     กล่องละ 1 โหล                         โหลละ 1,050.-

151150                  1/4×3/4×8″     กล่องละ 1/2 โหล                    โหลละ 1,400.-

151160                  3/8×1/2×8″      กล่องละ 1/2 โหล                    โหลละ 1,400.-