ปืนยิงกาวไฟฟ้า SONIC

รหัสสินค้า          ขนาด          บรรจุกล่องละ             ราคา

110850                              10W                            10 ชุด                               ชุดละ  90.-

110860                              40W                           10 ชุด                               ชุดละ  130.-

110870                               65W                           10 ชุด                              ชุดละ  180.-