ปืนฉีดลม 3 ทาง META No.ML-505

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

110371                      ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน             อันละ 130.-