ปืนฉีดลม พร้อมตัวต่อ 2 หัว META No.DG-10-3

รหัสสินค้า  ขนาด            บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

110375                   ปากยาว 10.0 cm.   ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน             อันละ 100.-