ปืนฉีดลม พร้อมตัวต่อ 2 ตัว META No.DG-10-1

รหัสสินค้า   ขนาด            บรรจุลังละ/กล่องละ    ราคา

110373                    ปากยาว 2.5 cm.      ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน             อันละ 85.-