ปืนฉีดลม พร้อมตัวต่อ 2 ตัว META No.DG-10-2

รหัสสินค้า   ขนาด         บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

110374                   ปากยาว 5.0 cm.  ลังละ 60 อัน/กล่องละ 10 อัน             อันละ 95.-