ปืนฉีดลมด้ามไฟเบอร์ META No.MIL550-1

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

110372                      ลังละ 50 อัน/กล่องละ 10 อัน             อันละ 75.-