ปืนฉีดน้ำ BAISAGAY No. A7705-1

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

111150                     ลังละ 48 อัน/กล่องละ 6 อัน                  อันละ 195.-