ปืนฉีดน้ำ BAISAGAY No.A505

รหัสสินค้า  ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

110510                     5.1/2″         ลังละ 6 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 1,450.-