ปืนฉีดน้ำ 6 ระบบชุบขาว BAISAGAY No.RC-703A

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

110520                      ลังละ 6 โหล/กล่องละ 1 โหล          โหลละ 2,250.-