ปืนฉีดน้ำรุ่น 8 ระบบ BAISAGAY No.P801

รหัสสินค้า    บรรจุลังละ/กล่องละ   ราคา

110720                      ลังละ 4 โหล/กล่องละ 1 โหล        โหลละ 2,000.-