ปากกาจับไม้ตัวC STAR No.111 รุ่นใช้งานหนัก

รหัสสินค้า  ขนาด     บรรจุลังละ       ราคา

620120                  1″                ลังละ 200 อัน                   อันละ 30 .-

110770                  2″                ลังละ 10 อัน                       อันละ 70 .-

110780                  3″                ลังละ 10 อัน                       อันละ 110 .-

110790                  4″                ลังละ 10 อัน                       อันละ 145 .-

110800                  5″                ลังละ 10 อัน                       อันละ 195 .-

110810                  6″                ลังละ 10 อัน                       อันละ 260 .-

110820                  8″                ลังละ 5 อัน                        อันละ 360 .-

110830                 10″               ลังละ 5 อัน                        อันละ 440 .-

110840                 12″               ลังละ 5 อัน                        อันละ 500 .-