ปากกาจับไม้ตัวC NEW STAR No.555 รุ่นใช้งานทั่วไป

รหัสสินค้า  ขนาด     บรรจุลังละ       ราคา

110841                       2″                ลังละ 50 อัน                   อันละ 60 .-

110842                       3″                ลังละ 40 อัน                   อันละ 90 .-

110843                       4″                ลังละ 20 อัน                   อันละ 130 .-

110844                       5″                ลังละ 20 อัน                   อันละ 180 .-

110845                       6″                ลังละ 20 อัน                   อันละ 220 .-

110846                       8″                ลังละ 10 อัน                   อันละ 320 .-