ปากกาขีดเหล็ก STAR No.0803

รหัสสินค้า      บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

111541                              ลังละ 60 อัน / กล่องละ 6 อัน           อันละ 40 .-