ประแจแหวนผ่า 2 ข้าง 6 เหลี่ยม META No.3344

รหัสสินค้า  ขนาด   บรรจุลังละ/กล่องละ       ราคา

114320              8 x 10 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน         อันละ 80.-

114330              9 x 11 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 85.-

114340             10 x 12 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน         อันละ 90.-

114350             12 x 14 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 100.-

114360             13 x 14 mm.         ลังละ 120 อัน/กล่องละ 12 อัน          อันละ 110.-

114370             14 x 17 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 120.-

114380             15 x 17 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 125.-

114390             16 x 18 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 140.-

114400             17 x 19 mm.         ลังละ 60 อัน/กล่องละ 6 อัน              อันละ 150.-