ประแจแหวนคู่(ชุบโครเมี่ยม) META No.DR-910

รหัสสินค้า  ขนาด    บรรจุลังละ/กล่องละ      ราคา

115460            6 x 7 mm.            ลังละ 25 โหล /กล่องละ 1 โหล            โหลละ 330.-

115470            8 x 9 mm.            ลังละ 25 โหล /กล่องละ 1 โหล            โหลละ 340.-

115480            8 x 10 mm.          ลังละ 25 โหล /กล่องละ 1 โหล            โหลละ 340.-

115490           10 x 11 mm.          ลังละ 10 โหล /กล่องละ 1 โหล            โหลละ 420.-

115500           10 x 12 mm.          ลังละ 10 โหล /กล่องละ 1 โหล            โหลละ 420.-

115510           12 x 13 mm.           ลังละ 10 โหล /กล่องละ 1 โหล            โหลละ 460.-

115520           12 x 14 mm.          ลังละ 10 โหล /กล่องละ 1 โหล             โหลละ 530.-

115530           14 x 15 mm.          ลังละ 10 โหล /กล่องละ 1 โหล             โหลละ 530.-

115540           14 x 17 mm.          ลังละ 5 โหล /กล่องละ 0.5 โหล            โหลละ 660.-

115550           16 x 17 mm.          ลังละ 3 โหล /กล่องละ 0.5 โหล            โหลละ 660.-

115560           17 x 19 mm.          ลังละ 2.5 โหล /กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 850.-

115570           18 x 19 mm.         ลังละ 2.5 โหล /กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 850.-

115580           20 x 22 mm.        ลังละ 2.5 โหล /กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 1,000.-

115590           21 x 23 mm.         ลังละ 2.5 โหล /กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 1,150.-

115591           24 x 26 mm.         ลังละ 2.5 โหล /กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 1,400.-

115600           24 x 27 mm.        ลังละ 2.5 โหล /กล่องละ 0.5 โหล          โหลละ 1,400.-

115610           25 x 28 mm.        ลังละ 2 โหล /กล่องละ 0.5 โหล              โหลละ 1,800.-

115611           27 x 32 mm.         ลังละ 2 โหล /กล่องละ 0.5 โหล               โหลละ 2,100.-

115612          30 x 32 mm.         ลังละ 2 โหล /กล่องละ 0.5 โหล              โหลละ 2,100.-